طلب روزه‌ای مانند روزه داران واقعی/گفتاری از آیت الله خامنه‌ای در باب فضیلت رمضان/گزیده‌ای از تفسیر جزء اول قرآن کریم

<p>ماه رمضان، تجلی رحمت الهی است تا جایی که نشان «شهر الله» بر آن جلوه می‌کند. این ماه زمانی است برای غوطه‌ور شدن در دریای مغفرت پرورگار و زمانی است برای تحقق وعده دیدار خدا. باید بکوشیم تا در این ضیافت الهی، از کسب معرفت بازنمانیم و همت خویش را بر جاری ساختن توفیقات بیشتر سازیم. برای غنیمت شمردن لحظه لحظه چنین اوقات مبارکی و رقم زدن فردایی نیکوتر برای خود، هر روز در قالب چند بخش به استقبال این روزهای پرنشاط می‌رویم. همراهمان باشید!</p>

رمضان ماه خوبی‌ها

<p><span id="bodyHolder_newstextDetail_nwstxtInfoPane">رمضان ماه خوبی‌ها و ضیافت الهی است پس نباید فرصت آمرزش در این ماه را از دست بدهیم.</span></p> <p><span>

آخرین اخبار

پربازدیدها