رئیس اداره فرهنگ وارشاد فردوس خبرداد
به همت انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردوس نمایش «به گل نشستگان» تولید شد
اشتراک در انجمن فرهنگی    ارشاد   گل نشستگان    تولید نمایش   فردوس برین