در مراسم به آب اندازی شناور جدید سپاه
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی خود هرگز متوقف نمی‌شویم.
اشتراک در جانشین فرمانده     توسعه قدرت دفاعی     بازدارندگی    متوقف     فردوس برین