دیپلمات‌ها به نیویورک تایمز اطلاع دادند
دو دیپلمات ارشد به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند گروه ۱+۵ اجازه انتقال مقادیر زیادی اورانیوم طبیعی به ایران را صادر کرده‌ است.
اشتراک در دیپلمات     اورانیوم       صادرات   طبیعی   فردوس برین