اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص جزئیات پرونده برادر رئیس‌جمهور گفت: از بیان جزئیات پرونده برادر رئیس‌جمهور معذورم زیرا این پرونده در تحقیقات ابتدایی است و نمی‌توان اظهارنظری در این رابطه انجام داد.
اشتراک در سخنگوی قوه قضائیه     خبرنگاران   بیان جزئیات   تحقیقات ابتدایی    فردوس برین