رئیس پلیس راه خبرداد
يک دستگاه سواری پژو پارس با خلافی 43میلیون و 710هزار ريال در شهرستان فردوس توقیف شد.
اشتراک در سواری پژو   توقیف     خلافی   پارکینگ   فردوس برین