عضو کمیسون اصل نود درواکنش به صحبت های اخیررئیس جمهور
عضو کمیسیون اصل‌نود مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه آخرین آمار نجومی‌بگیران ۳۹۷ نفر است نه ۳۰۰ نفر، گفت:‌ برخی نجومی‌بگیران حتی اگر مصوبه هیئت مدیره داشته‌اند ولی نباید از اختیارات خود سوءاستفاده می‌کردند
اشتراک در عضو کمیسیون     حقوق نجومی   واکنش     مصوبه هیئت مدیره       فردوس برین