فرمانده انتظامی شهرستان فردوس
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از توقیف یک دستگاه کامیون حامل 21 کیلوگرم تریاک خبر داد.
اشتراک در نیروی انتظامی   کشف   مواد مخدر   کامیون    تریاک   فردوس برین