رئیس پلیس راه استان خبرداد
رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس با خلافی 43 میلیون و 710هزار ریال در شهرستان فردوس خبر داد.
اشتراک در پلیس راه   سرعت   غبر مجاز    خلافی   توقیف   فردوس برین